Jogi nyilatkozat

A www.vegapixel.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.vegapixel.hu
weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra
nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A www.vegapixel.hu
weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az
adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának
valamennyi elemére, és a domain-neveire. Tilos a www.vegapixel.hu weboldal tartalmának, illetve
egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen
módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.vegapixel.hu
weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. A www.vegapixel.hu név szerzői
jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos
hozzájárulásával lehetséges. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 40.000 Ft, illetve
szavanként bruttó 5.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek
tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást
alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.